معنی و ترجمه کلمه do-all به فارسی do-all یعنی چه

do-all


ادم همه کاره ،خدمتکاريکه امورکارفرمايش را اداره ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها