معنی و ترجمه کلمه dock trials به فارسی dock trials یعنی چه

dock trials


ازمايشهاى بعد از تعمير ناو
علوم نظامى : ازمايش قبل از دريانوردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها