معنی و ترجمه کلمه dock warrant به فارسی dock warrant یعنی چه

dock warrant


رسيد لنگرگاه ،سند مالکيت کالاى موجود در انبار لنگرگاه
بازرگانى : رسيد انبار بارانداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها