معنی و ترجمه کلمه dodecamerous به فارسی dodecamerous یعنی چه

dodecamerous


دوازده جزئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها