معنی و ترجمه کلمه dog eat dog به فارسی dog eat dog یعنی چه

dog eat dog


با خودخواهى و بيرحمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها