معنی و ترجمه کلمه dog plate به فارسی dog plate یعنی چه

dog plate


علوم مهندسى : صفحه نوک گير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها