معنی و ترجمه کلمه dog به فارسی dog یعنی چه

dog


دفاع بسته ،دستگيره در،سگ نر،ميله قلاب دار،گيره ،مثل سگ دنبال کردن
علوم مهندسى : نوک گير
کامپيوتر : شکل لغوى رقمى در سيستم عددى بر مبناى شانزده که متناظر با مقدار دهدهى 13 است و به شکل D نوشته مى شود
ورزش : مخروطهاى لاستي کى کنار مسير
علوم نظامى : چخماق تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها