معنی و ترجمه کلمه dogged persererance به فارسی dogged persererance یعنی چه

dogged persererance


استقامت سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها