معنی و ترجمه کلمه dogging crane به فارسی dogging crane یعنی چه

dogging crane


بالابر انبرى
علوم مهندسى : بالابر گازانبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها