معنی و ترجمه کلمه dogmatic به فارسی dogmatic یعنی چه

dogmatic


جزمى ،متعصب ،کوته فکر
روانشناسى : جزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها