معنی و ترجمه کلمه dolefully به فارسی dolefully یعنی چه

dolefully


اندوهناکانه ،بطورغم انگيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها