معنی و ترجمه کلمه domain tip به فارسی domain tip یعنی چه

domain tip


کامپيوتر : thin film


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها