معنی و ترجمه کلمه domesticity به فارسی domesticity یعنی چه

domesticity


حالت اهلى ،زندگانى خانگى ،رام شدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها