معنی و ترجمه کلمه domiciled in tehran به فارسی domiciled in tehran یعنی چه

domiciled in tehran


مقيم تهران ،ساکن تهران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها