معنی و ترجمه کلمه donation with cosideration به فارسی donation with cosideration یعنی چه

donation with cosideration


قانون ـ فقه : هبه معوض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها