معنی و ترجمه کلمه doobal dang sang به فارسی doobal dang sang یعنی چه

doobal dang sang


ورزش : ضربه پرشى دوگانه تکواندو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها