معنی و ترجمه کلمه door latch به فارسی door latch یعنی چه

door latch


دستگيره در،کلون در
معمارى : چفت فنرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها