معنی و ترجمه کلمه door lock به فارسی door lock یعنی چه

door lock


قفل در
علوم مهندسى : قفل
معمارى : کليد خانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها