معنی و ترجمه کلمه door panel به فارسی door panel یعنی چه

door panel


علوم مهندسى : بخش مسطح درب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها