معنی و ترجمه کلمه door stop به فارسی door stop یعنی چه

door stop


زبانه در
معمارى : دکمه کله قندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها