معنی و ترجمه کلمه door-bell به فارسی door-bell یعنی چه

door-bell


زنگ درخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها