معنی و ترجمه کلمه door-money به فارسی door-money یعنی چه

door-money


پول دم در،درى ،وروديه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها