معنی و ترجمه کلمه doping به فارسی doping یعنی چه

doping


ناخالصى زدن ،دوپينگ ،تغليظ،ناخالص سازى
کامپيوتر : ناخالص سازى
شيمى : دوپه کردن
زيست شناسى : براميختن
ورزش : نيروى کاذب حاصل از داروهاى غير مجاز
علوم هوايى : اغشتن يک پارچه با دوپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها