معنی و ترجمه کلمه doronicum به فارسی doronicum یعنی چه

doronicum


(گ.ش ).درونج ،درونگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها