معنی و ترجمه کلمه dosimetry به فارسی dosimetry یعنی چه

dosimetry


علوم نظامى : تعيين مقدار جذب شده دارو يا تشعشع اتمى ازمايش تعيين دوز جذب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها