معنی و ترجمه کلمه double accentric press به فارسی double accentric press یعنی چه

double accentric press


علوم مهندسى : پرس خارج از مرکز با ياطاقان دوبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها