معنی و ترجمه کلمه double concave lens به فارسی double concave lens یعنی چه

double concave lens


عدسى دوکاو
نجوم : عدسى مقعرالطرفين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها