معنی و ترجمه کلمه double negative به فارسی double negative یعنی چه

double negative


(د ).نفى اندر نفى ،دو منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها