معنی و ترجمه کلمه double refraction به فارسی double refraction یعنی چه

double refraction


شکست دوبل ،انکسار مضاعف
علوم مهندسى : انکسار دوبل
علوم هوايى : شکست مضاعف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها