معنی و ترجمه کلمه double staggered column به فارسی double staggered column یعنی چه

double staggered column


ستون دو خطه زيگزاگ
علوم نظامى : ستون راهپيمايى دوبله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها