معنی و ترجمه کلمه double three به فارسی double three یعنی چه

double three


ورزش : دوبارحرکت سه چرخشى روى يک دايره

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها