معنی و ترجمه کلمه double-barreled به فارسی double-barreled یعنی چه

double-barreled


دولول ،دولوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها