معنی و ترجمه کلمه double-faced به فارسی double-faced یعنی چه

double-faced


دورو،رياکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها