معنی و ترجمه کلمه doublet band به فارسی doublet band یعنی چه

doublet band


شيمى : نوار دوتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها