معنی و ترجمه کلمه doubtful به فارسی doubtful یعنی چه

doubtful


مشکوک
قانون ـ فقه : مردد
علوم نظامى : ترکش مشکوک مورد ترديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها