معنی و ترجمه کلمه doughnut به فارسی doughnut یعنی چه

doughnut


نان شيرينى گرد ومانند حلقه
الکترونيک : شتابده چنبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها