معنی و ترجمه کلمه doughnut به فارسی doughnut یعنی چه

doughnut


نان شيرينى گرد ومانند حلقه
الکترونيک : شتابده چنبرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها