معنی و ترجمه کلمه dovecot به فارسی dovecot یعنی چه

dovecot


)dovecote(کبوترخانه ،خانه کبوتران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها