معنی و ترجمه کلمه dovecote به فارسی dovecote یعنی چه

dovecote


)dovecot(کبوترخانه ،خانه کبوتران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها