معنی و ترجمه کلمه dovetial saw به فارسی dovetial saw یعنی چه

dovetial saw


علوم مهندسى : اره دم فاخته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها