معنی و ترجمه کلمه down line به فارسی down line یعنی چه

down line


کامپيوتر : بار کردن پايين خطى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها