معنی و ترجمه کلمه downcomer به فارسی downcomer یعنی چه

downcomer


علوم مهندسى : لوله انتقال گاز کوره بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها