معنی و ترجمه کلمه download به فارسی download یعنی چه

download


فرايند انتقال اطلاعات از يک سيستم کاميپوتر مرکزى بزرگ به سيستم کامپيوتر کوچک و دور،بازار کار افتاده
کامپيوتر : بارگيرى پايين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها