معنی و ترجمه کلمه downloading به فارسی downloading یعنی چه

downloading


استقرار
کامپيوتر : انتقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها