معنی و ترجمه کلمه downstream radius of crest به فارسی downstream radius of crest یعنی چه

downstream radius of crest


شعاع انحناى ستيغ در پاياب
معمارى : شعاع انحناى ستيغ در پايين دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها