معنی و ترجمه کلمه downwash به فارسی downwash یعنی چه

downwash


فشار باد به سمت پايين
علوم هوايى : زاويه انحراف هوا بطرف پايين دراثر برخورد با يک ايرفويل ،باد زير پا
علوم نظامى : باد زير پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها