معنی و ترجمه کلمه dozen به فارسی dozen یعنی چه

dozen


دوجين ،دوازده عدد
بازرگانى : دوازده عدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها