معنی و ترجمه کلمه dp به فارسی dp یعنی چه

dp


Data Processing،پردازش داده ، )= displaced person(بى خانمان ،بى مکان ومنزل ،تبعيد شده ،سرگردان
کامپيوتر : داده پردازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها