معنی و ترجمه کلمه drafting به فارسی drafting یعنی چه

drafting


ورزش : راندن پشت سر راننده جلو براى کاستن فشار هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها