معنی و ترجمه کلمه drag mark به فارسی drag mark یعنی چه

drag mark


علوم مهندسى : محل فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها