معنی و ترجمه کلمه drain without pipe به فارسی drain without pipe یعنی چه

drain without pipe


عمران : زهکشى بدون لوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها